-
Naruto Master High EXP! Naruto Master High EXP!
Hall Da Fama JINCHUURIKI
Atuais capturadores de Bijuu

TOP PLAYERS jinchuuriki

Daring
Vezes: 1

Lukka
Vezes: 1

Sixnine
Vezes: 1


Ultimos Membros da jinchuuriki
OUTFIT ID NOME VEZES QUE SE TORNOU VILA BIJUU
1 Daring 1 Konoha Kyuubi
2 Lukka 1 Konoha Ichibi
3 Sixnine 1 Konoha Rokubi
4 Ajura 1 Konoha Kyuubi
5 Semchakra 1 Konoha Nibi
6 Semcauda 1 Konoha Hachibi
7 Obito Uchiha 1 Konoha Sanbi
8 Tiryon 1 Konoha Sanbi
9 Saru 1 Konoha Rokubi
10 Airmax 1 Nuvem Nanabi
11 Sick 1 Konoha Rokubi
12 Str Nagatopunch 1 Konoha Hachibi
13 Emperor Sasuke 1 Konoha Sanbi
14 Emperor Of Insects 1 Konoha Yonbi
15 Raikage 1 Konoha Gobi